"300,000 WILL BE THE ILLEGAL IMMIGRANTS THAT WILL BE LEGALIZED IN GREECE, THE GOVERNMENT HAS DECIDED" SAYS THE FINANCIAL TIMES AND REFER TO THE DECISION OF KYSEA AND THE STATEMENT OF THE MINISTER OF MIGRATION DIMITRIS KΕRΙDΙS! BUT WHEN THESE 300,000 BRING THEIR FAMILIES TOO, FOR HOW MANY ARE WE REALLY TALKING ABOUT? 2 MILLION? 3 MILLION? 4 MILLION? - "300.000 ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ" ΛΕΝΕ ΟΙ FINANCIAL TIMES ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΛΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΣΕΑ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΕΤΕΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΙΡΙΔΗ! ΟΤΑΝ ΟΜΩΣ ΟΙ 300.000 ΦΕΡΟΥΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΠΟΣΟΥΣ ΘΑ ΜΙΛΑΜΕ; 2 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ; 3 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ; 4 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ;
ENGLISH

A huge number of illegal immigrants are expected to be legalized in Greece, according to what the government of Kyriakos Mitsotakis decided.

Specifically, according to the Financial Times, 300,000 (!) illegal immigrants will get papers and be given jobs, as the government claims there is a shortage of land workers, even though Greece is the country with the highest unemployment (along with Spain ) in the European Union.

The publication states that the specific issue was one of those discussed at today's KYSEA (26.9.2023), with the Minister of Immigration, Dimitris Kairides, stating that the plan to absorb them into the Greek workforce concerns foreigners whose residence permits have expired or do not have the necessary papers - i.e. illegal immigrants.

The immigration minister explained that the specific plan for the 300,000 illegal immigrants is aimed at alleviating severe shortages in agriculture, tourism and construction work and that it will not encourage irregular immigration, but "will boost public revenue with employment taxes and levies and it will help address the dramatic shortages in some sectors."

This is an even larger number than the one we had reported on pronews.gr, as there was information that the plan would concern 180,000 illegal immigrants. Either way, this is an incredibly large number that will clearly alter the population and relatively immediately.

More than tripling of illegal migration flows in August!

The Financial Times also analyzes migration flows to Greece, which more than tripled this August compared to 2022, as 715 arrivals were recorded. In fact, since the beginning of September, another 7,000 people have arrived on the Greek islands, with the accommodation structures once again reaching their limits.

The government has promised to be "fair but tough". Dimitris Kairides told the FT that the Greek authorities will continue to "guard the borders diligently, but also (…) provide very humane conditions for asylum seekers".

While Greece is trying to greatly reduce or even stop the flow of illegal immigrants, it is also facing labor shortage issues, especially in agriculture.

The labor center in Heraklion, Crete, warned last month that many vintners are seeing "the fruits of their labor go to waste" as they are unable to complete the harvest without additional help.

The lack of hands is not only affecting winegrowers but others as well, with the Ierapetra agricultural cooperative reporting that in several rural areas of Crete "the situation is extremely difficult" as many producers are abandoning their crops because they are unable to cope on their own.

For his part, Lefteris Avgenakis stated that foreign worker programs, with countries such as Egypt and Bangladesh, are often delayed due to bureaucratic obstacles and that it is imperative to hire immigrants who are already in the country.

The minister said there are many land workers in Greece who work in the underground economy, creating "insecurity and causing social, health and fiscal problems".

The fact that it is the least dangerous that the government strikes is more obvious.

And 300,000 not to be found, because of course they do not come to Greece, but are trapped in Greece in their attempt to go to Germany or the northern Scandinavian countries, so it is unlikely that such numbers will be found, it is enough for e.g. 100,000 to critically change the population composition in many rural areas.

Let's not forget that they are all young, of reproductive age and the alteration of the population is a given.

Did they think of instituting motives to find 300,000 unemployed Greeks to work in the agricultural sector?

Source: Financial Times - ProNews
ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Ένας τεράστιος αριθμός παράνομων μεταναστών αναμένεται να νομιμοποιηθεί στην Ελλάδα, σύμφωνα με όσα αποφάσισε η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους Financial Times, 300.000 (!) παράνομοι μετανάστες θα πάρουν χαρτιά και θα τους δοθεί εργασία, καθώς η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι υπάρχει έλλειψη σε εργάτες γης, παρόλο που η Ελλάδα είναι η χώρα με την υψηλότερη ανεργία (μαζί με την Ισπανία) στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι το συγκεκριμένο θέμα ήταν ένα από αυτά που συζητήθηκαν στο σημερινό ΚΥΣΕΑ (26.9.2023), με τον υπουργό Μετανάστευσης, Δημήτρη Καιρίδη, να δηλώνει ότι το σχέδιο απορρόφησής τους στο εργατικό δυναμικό της Ελλάδας αφορά αλλοδαπούς των οποίων οι άδειες διαμονής έχουν λήξει ή δεν έχουν τα απαραίτητα χαρτιά -δηλαδή παράνομους μετανάστες.

Ο υπουργός Μετανάστευσης εξήγησε ότι το συγκεκριμένο σχέδιο για τους 300.000 παράνομους μετανάστες στοχεύει στην άμβλυνση των έντονων ελλείψεων στη γεωργία, τον τουρισμό και στις κατασκευαστικές εργασίες και πως δεν θα ενθαρρύνει την παράτυπη μετανάστευση, αλλά «θα ενισχύσει τα δημόσια έσοδα με φόρους απασχόλησης και εισφορές και θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση των δραματικών ελλείψεων σε ορισμένους τομείς».

Πρόκειται για έναν ακόμη μεγαλύτερο αριθμό απ’ αυτόν που είχαμε αναφέρει στο pronews.gr, καθώς υπήρχαν οι πληροφορίες ότι το σχέδιο θα αφορά 180.000 παράνομους μετανάστες. Όπως και να είναι πρόκειται για έναν απίστευτα μεγάλο αριθμό που ξεκάθαρα θα αλλοιώσει τον πληθυσμό και μάλιστα σχετικά άμεσα.

Υπερτριπλασιασμός των παρανόμων μεταναστευτικών ροών τον Αύγουστο!

Οι Financial Times αναλύουν και τις μεταναστευτικές ροές στην Ελλάδα, οι οποίες υπερτριπλασιάστηκαν τον φετινό Αύγουστο σε σύγκριση με το 2022, καθώς καταγράφηκαν 715 αφίξεις. Μάλιστα, από τις αρχές Σεπτεμβρίου, άλλοι 7.000 άνθρωποι έχουν φτάσει στα ελληνικά νησιά, με τις δομές φιλοξενίας να έχουν φτάσει και πάλι στα όριά τους.

Η κυβέρνηση έχει υποσχεθεί να είναι «δίκαιη αλλά σκληρή». Ο Δημήτρης Καϊρίδης δήλωσε στους FT ότι οι ελληνικές Αρχές θα συνεχίσουν να «φυλάσσουν τα σύνορα επιμελώς, αλλά και (…) να παρέχουν πολύ ανθρώπινες συνθήκες στους αιτούντες άσυλο».

Την ώρα που η Ελλάδα προσπαθεί να μειώσει κατά πολύ ή και να σταματήσει εντελώς τις ροές παράνομων μεταναστών, αντιμετωπίζει και ζητήματα έλλειψης εργατικού δυναμικού, ιδιαίτερα στη γεωργία.

Το εργατικό κέντρο στο Ηράκλειο της Κρήτης προειδοποίησε τον περασμένο μήνα ότι πολλοί αμπελουργοί βλέπουν «τους καρπούς της εργασίας τους να πηγαίνουν χαμένοι», καθώς δεν είναι σε θέση να ολοκληρώσουν τη συγκομιδή χωρίς πρόσθετη βοήθεια.

Από την έλλειψη χεριών δεν επηρεάζονται μόνο οι αμπελουργοί αλλά και άλλοι, με τον αγροτικό συνεταιρισμό Ιεράπετρας να αναφέρει ότι σε αρκετές αγροτικές περιοχές της Κρήτης «η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη» καθώς πολλοί παραγωγοί εγκαταλείπουν τις καλλιέργειές τους επειδή αδυνατούν να ανταπεξέλθουν μόνοι τους.

Από τη μεριά του, ο Λευτέρης Αυγενάκης δήλωσε ότι τα προγράμματα αλλοδαπών εργαζομένων, με χώρες όπως η Αίγυπτος και το Μπαγκλαντές, συχνά καθυστερούν λόγω γραφειοκρατικών εμποδίων και ότι είναι επιτακτική ανάγκη να προσληφθούν μετανάστες που βρίσκονται ήδη στη χώρα.

Ο υπουργός είπε ότι υπάρχουν πολλοί εργάτες γης στην Ελλάδα που εργάζονται στην παραοικονομία, δημιουργώντας «ανασφάλεια και προκαλώντας κοινωνικά, υγειονομικά και δημοσιονομικά προβλήματα».

Το ότι είναι το ολιγότερο επικίνδυνο αυτό που απεργάζεται η κυβέρνηση είναι ηλίου φαεινότερο.

Και 300.000 να μην βρουν, γιατί φυσικά αυτοί δεν έρχονται στην Ελλάδα, αλλά εγκλωβίζονται στην Ελλάδα στην προσπάθειά τους να πάνε στην Γερμανία ή στις βόρειες σκανδιναβικές χώρες, οπότε είναι απίθανο να βρεθούν τέτοιοι αριθμοί, αρκούν π.χ. 100.000 για να αλλάξουν κρίσιμα της πληθυσμιακή σύνθεση σε πολλές αγροτικές περιοχές.

Μην ξεχνάμε ότι είναι όλοι νέοι, σε αναπαραγωγική ηλικία και η αλλοίωση του πληθυσμού είναι δεδομένη.

Αλήθεια, σκέφθηκαν να θεσπίσουν κίνητρα για να βρουν 300.000 Έλληνες άνεργους για να ασχοληθούν στον αγροτικό τομέα;

Πηγή: Financial Times - ProNews